Pedacid - A 1kg 2829

2829_ikona_80x80
Cena 5,90 €  

Doplnková kŕmna zmes. Nástrek na kŕmne zmesi, výroba nápojov pre hosp.zvieratá, úprava napájacej vody, prevencia hnačkových ochorení. Je to komplex organických kyselín a ich solí v optimálnom biologickom pomere. Preparát je určený pre ošípané, hydinu, králiky a mladé kategórie prežúvavcov pri akútnych stavoch hnačkových ochorení. Prídavok kyselín a ich solí na viacerých úrovniach zlepšuje trávenie a upravuje prostredie v tráviacom trakte tak, že je zachovaná fyziologická rovnováha medzi prítomnými kmeňmi mikroorganizmov a potenciálne patogénne kmene sú potlačené. Konečným efektom je: maximálny prírastok a využitie krmiva pre produkciu, úspora na veterinárnych zákrokoch a liečivách, zníženie úhynu. 

 
2829