AKCIA

AKCIA NA VYSTAVENÉ KUSY- KRÁLIKÁRNE
KR2....................STARÁ CENA  109€           NOVÁ CENA 79€
KR4....................STARÁ CENA  239€           NOVÁ CENA 169€
KR6....................STARÁ CENA  299€           NOVÁ CENA 209€
KR8....................STARÁ CENA  379€           NOVÁ CENA 269€

AKCIA NA KURÍNY
Ku kurínu dostanete zdarma tričko + nápoj Gyron
1948_558zaj_6_1
 
 

 

1948_558zaj_6_1