Nákupný košík

Váš košík je prázdny

Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:


Bezplatná registrácia

Vyhľadávanie

Vyhľadať text

Z našich produktov

Žiarovka Infra 100W červená 1649
Žiarovka Infra 100W červená 1649

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach www.eshop.gyron.sk.  Pokiaľ uskutočníte objednávku iným spôsobom  než cez objednávkový formulár  eshopu, tovar Vám bude dodaný, no ceny sa nemusia zhodovať s cenami uvedenými v eshope.

Predávajúci:  GYRON – HYFA, s.r.o. , Banka, 921 01 Piešťany, IČO: 36225011, DIČ: SK 2020169118. Spoločnosť je registrovaná v Okresný súd Trnava, zapísaná v obchodnom registri vložka 10711/T.

Telefónne číslo: 033 762 56 27

Bankové spojenie:

TatraBanka:  2627738286/1100

IBAN:   SK85 1100 0000 0026 2773 8286, BIC (SWIFT): TATRSKBX

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Pokiaľ by druh, množstvo alebo kúpna cena správne nezodpovedali údajom v eshope a líšili by sa od aktuálnych údajov na našom sklade, budeme Vás o tejto skutočnosti čím skôr informovať telefonicky, alebo e mailom.

2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovacou službou.

2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

3. Za poškodenie zásielky zavinené doručovacou službou.

4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo iných nepredvídateľných prekážok.

5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, skontrolovať funkčnosť tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov tieto bezodkladne oznámiť telefonicky, emailom alebo písomne predávajúcemu najneskôr do 24 hodín odo dňa prevzatia tovaru. Reklamácie po tomto termíne nebudú uznané.

2. Zaplatiť za prevzatú zásielku cenu vo výške uvedenej na sprievodnom doklade doručovacej služby.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru úhradou formou predfaktúry.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ nás na túto skutočnosť vopred neupozorní, vyhradzujeme si právo zmeny cien, zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že objednávku nám buď potvrdí alebo ju zruší.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné vo výške uvedenej pri potvrdení objednávky na Váš email, po jej zaslaní.

5. Dodacie podmienky

Tovar objednávame na základe vašich objednávok, preto sa môže stať, že je dodacia doba trochu dlhšia ale väčšinou sú dodávky od dodávateľov rýchle takže objednávky dokážeme zaslať od 2 dní do 4 týždňov od prijatia. Zároveň vás chceme upozorniť, že niektorý tovar, ktorý máme v ponuke, môže byť už v čase vášho objednania vypredaný. Keďže nás dodávatelia neinformujú o vypredaných tovaroch, aktualizáciu ponúkaného tovaru si musíme robiť sami a nie vždy sa nám podarí všetko skontrolovať a následne tak označiť ako vypredané. Preto prosíme o trpezlivosť a pochopenie ak Vám oznámime, že niektorý tovar je vypredaný.

Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorý tovar  nemôžeme dodať, pošleme len ostatné druhy tovaru, ktoré boli zaevidované v objednávke (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, prípadne telefonicky - preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj telefónne číslo). K chýbajúcemu tovaru, ktorí je vypredaný, sa už nevraciame - len v prípade, že nám neskôr pošlete ďalšiu objednávku na tento tovar, alebo ak sa dohodne inak.

V prípade, že sa rozhodnete nejaký tovar doobjednať, urobte tak do 24 hodín od zaslania vašej predchádzajúcej objednávky. Doobjednané tovary vám potom zašleme naraz s prvou objednávkou.

Pri objednávkach nad 150 € požadujeme platbu vopred. Po zaslaní vašej objednávky vám vystavíme predfaktúru s vypočítanou sumou, ktorú vám zašleme mailom a po jej uhradení objednaný tovar zašleme poštou, alebo prostredníctvom kuriéra, alebo si môžete vyzdvihnúť tovar na mieste určenia dodávateľom. Pokiaľ z akéhokoľvek dôvodu nebudeme môcť tovar na objednávke dodať, sumu za objednávku vrátime.

6. Termín dodania

Dodacia lehota je najneskôr od 2 dní do 4 týždňov po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný, zvyčajne vám tovar príde do 14 pracovných dní. V prípadoch, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť aj dátum dokedy by ste ju potrebovali, aby sme vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom termíne.

V prípade špecifických požiadaviek na tovar, ktorý nemáme v ponuke a budeme vám schopní ho zabezpečiť, sa termín dodania predlžuje z toho dôvodu, že väčšinou ide o tovar, ktorý nám dodávajú  zo zahraničia, a preto sa aj dodacia doba predlžuje. O zmene dodacej doby vás budeme informovať pri potvrdení vašej objednávky. Platí vždy cena, ktorú vám uvedieme v informačnom emaili, resp. telefonicky.

Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 4 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne emailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie od doručovacej služby o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky, živelná udalosť...).

Ak si objednáte tovar, ktorý predajca vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).

7. Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame:

poštou na dobierku

poštou pri platbe vopred na účet – predfaktúrou

zásielku doručuje kuriér

Tovar si môžete vyzdvihnúť na mieste určenia dodávateľom

Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list, prípadne aj najnovšie informácie o novinkách a našom obchode. Pri objednávkach zo zahraničia si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

8. Poštovné

K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné vo výške uvedenej pri potvrdení objednávky na Váš email, po jej zaslaní.

2. Dobierka určená do zahraničia bude riešená podľa platných cenníkov pošty a kuriérskej služby. Bude vopred dohodnutá so zákazníkom po prevzatí objednávky.

2. Platba na predfaktúru

V prípade, že chcete zaplatiť za objednávku vopred , obratom Vám zašleme predfaktúru, ktorú zaplatíte. Tovar zasielame po úhrade predfaktúry. Termín dodania po úhrade je  od 2 dní do 3 týždňov. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme kontaktovať.

Pri objednávke zo zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame. Tovar zasielame len do krajín Európskej únie. Tovar zasielame po úhrade vopred.

9. Zrušenie objednávky

Kupujúci môže zaslať prostredníctvom emailu,  alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci uvedie v oznámení o zrušení objednávky svoje  meno, e-mail a o aký tovar sa jedná . V prípade zrušenia objednávky predávajúci nebude účtovať  kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť do 14 dní od zrušenia objednávky. Spôsob vrátenia kúpnej ceny si zúčastnené strany dohodnú, obvykle sa suma zašle na účet kupujúceho.

Podmienky zrušenia objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na   emailovú adresu uvedenú v kontaktoch eshopu . Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Vrátené zásielky

Po prevzatí tovaru zákazníkom nám vždy prichádzajú výpisy o doručení zásielky. Tieto pravidelne kontrolujeme. Pokiaľ nám výpis dlhšie nepríde, vyzveme zákazníka prostredníctvom emailu aby si zásielku vyzdvihol, prípadne nás informoval, či zásielku prebral alebo neprebral. Pokiaľ však zákazník neodpovedá na našu výzvu a táto zásielka (platí aj keď si zákazník opakovane nepreberá zásielky tovaru, ktorý si u nás objednal) sa nám vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akéhokoľvek iného dôvodu, zásielku mu opätovne nezašleme a rovnako nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.

Pokiaľ si zákazník nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred alebo po zaslaní našej výzvy, zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať.

10. Reklamačný poriadok

Pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovacej služby, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. Veľmi často sa totiž stáva, že pracovníci pošty poškodia zásielku nevhodnou manipuláciou.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru  doručovacej službe.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Vytlačte si tento formulár. Správne ho vyplňte. Tento formulár spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom  a kópiu ústrižku od doručovacej služby. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá!

Doba  vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 30 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

11. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 pracovných pracovných dní od prevzatia plnenia. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ neodovzdal spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 12 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) povinný odovzdať, činí táto doba 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji), ktorými sú najmä zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

 Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali (ako napr. tovar, poštovné a pod.) Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku v lehote stanovenej zákonom. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.

12. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,  číslo telefónu a mailovú adresu.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla , IČO,DIČ, číslo telefónu a e mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a GDPR na základe uvedeného zákona a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Viac informácií ohľadom GDPR nájdete tu.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo na web stránke eshopu, pri vstupe do svojho osobného účtu , ihneď po prihlásení.

Používaním eshopu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

13. Ostatné dojednania

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.

K týmto Obchodným podmienkam sú uplatniteľné príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji,    o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade novelizácií, resp. vydaní nových zákonov a nariadení , sú tieto nadradené a platné voči všetkým vyššie uvedeným.

Alternatívne riešenie sporov:

    Nakupujúci, čiže spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ddz@gyron.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
   
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
   
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Viac informácii o tejto problematike je možné nájsť v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

Ďalšie informácie nájdete tu: www.gyron.sk/2019020001-zasady-ochrany-osobnych-udajov